39% firm w Polsce zamierza zainwestować mniej niż planowało

Polskie przedsiębiorstwa są bardziej pesymistyczne niż firmy z UE w ocenie wszystkich aspektów krótkoterminowej sytuacji. Ich zdaniem, pogorszyły się perspektywy dostępu do finansowania wewnętrznego i zewnętrznego, ogólna sytuacja gospodarcza i możliwości biznesowe w ich sektorach.


W odpowiedzi na pytanie o długoterminowe bariery inwestycyjne 88 proc. polskich firm wskazało niepewność co do przyszłości jako główną przeszkodę. Odsetek ten wzrósł w porównaniu z poprzednią edycją badania i jest również wyższy niż średnia unijna wynosząca 81 procent.

- Pandemia poważnie ograniczyła apetyt na inwestycje, a tym samym może spowolnić nasz długoterminowy wzrost gospodarczy. Aby przezwyciężyć niepewność, potrzebujemy skoordynowanych działań na szczeblu europejskim, zarówno teraz, jak i w dłuższej perspektywie. Dotyczy to zwłaszcza klimatu i transformacji cyfrowej. Jako bank będący jednym z największych inwestorów w Europie w dziedzinie innowacji i cyfryzacji, mamy do odegrania ważną rolę we wspieraniu nowych inwestycji – skomentowała Teresa Czerwińska, wiceprezeska EBI.