Loading…

Oferta

Doradztwo prawne

Oferta

Optymalizacja finansowania

Oferta

Doradztwo strategiczne

Oferta

Zamówienia Publiczne

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EUCP

Pomoc prawna

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EUCP

OPINIE I ANALIZY PRAWNE

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
plenfrdeptes

Zamówienia publiczne

Europejskei Centrum Przedsiębiorczości doradza prawnie i strategicznie w zakresie podejmowania, realizacji i finalizowania aktywności przedsiębiorczej przede wszystkim w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego głównie w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Treścią współpracy jest wspólna realizacja przedsięwzięc i inwestycji oparta na podziale zadań i ryzyk między podmiotem publicznym i prywatnym. Sfera współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w sferze publicznej jest kooperacją podmiotów asekurujących i wspierających rozwój polskiej gospodarki, angażując przedsiębiorcze jednostki publiczne i prywatne celem realizacji przedsięwzięć lub świadczenia usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Konstrukcja partnerstwa wykazująca charakterystyczny podział zadań, odpowiedzialności i ryzyka zapewnia najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych, zaś korzyści obu stron są proporcjonalne do zaangażowania. 
 
Z uwagi na wysoki poziom zaangażowania stron partnerstwa oraz częscto długoterminowość kontraktów niezwykle istotne jest:
1. prawidłowe i dokładne opracowanie niezbędnej dokumentacji (w tym także ogłoszeń i protokołów),
2. specyfikacji niezbędnych warunków zamówienia (SIWZ), 
3. właściwa waeryfikacja i ocena ofert (spełniających kryteria oceny ofert, wykluczająca omyłki, niespełniająca kryterium rażąco niskiej ceny, zawierająca prawidłowe oferty od wykonawców oraz specyfikację warunków udziału w postępowaniu, poprawność skłądu i procedowania komisji przetargowej, postępowanie unieważniające przetarg),
4.przedmiot zamówienia (włąściwy opis przedmiotu zamóienia oraz szacowanie jego wartości),
5. współpraca z wykonawcą (realizacja umowy, zmiana umowy),
6. tryby i spodoby udzielania zamówień publicznych (postępowanie na usługi, dostawy i roboty, procedura z wolnej ręki i inne tryby udzielania zamówień publicznych, stosowanie przepisów, zamówienia dodatkowe i uzupełniające, zamówienia udzielane w częściach)
7. odwołania, protesty, skargi.
 
Specjaliści EuCP udzielają pomocy przedsiębiorcom na każdym etapie parterstwa i postępowań realizaowanych w trybie ustawy opartej o zamówienia publiczne.
 
 

 

  •  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook