Loading…

Oferta

Doradztwo prawne

Oferta

Optymalizacja finansowania

Oferta

Doradztwo strategiczne

Oferta

Zamówienia Publiczne

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EUCP

Pomoc prawna

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EUCP

OPINIE I ANALIZY PRAWNE

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
plenfrdeptes

Optymalizacja finansowania

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie, tj.:

 1. opracowanie wniosku o udzielenie dotacji poprzez jego kompletne wypełnienie na podstawie uzyskanych od Klienta danych i informacji, w formacie wymaganym przez Instytucję Wdrażającą;
 2. opracowanie Biznes Planu lub Studium wykonalności projektu inwestycyjnego, zawierającego co najmniej następujące główne części:
  • a) identyfikacja i uwarunkowania projektu,
  • b) cele projektu i ich korelacja z celami SPO-WKP oraz innych działań finansowanych z funduszy strukturalnych UE,
  • c) analiza wariantowa, uzasadniająca projekt;
  • d) analiza finansowa i ekonomiczna projektu;
  • e) analiza kosztów i korzyści we wszystkich zidentyfikowanych aspektach;
  • f) oddziaływanie projektu na otoczenie;
 3. opracowanie wniosku o udzielenie dotacji poprzez jego kompletne wypełnienie na podstawie uzyskanych od Klienta danych i informacji, w formacie wymaganym przez Instytucję Wdrażającą;
 4. weryfikacja i uzgodnienie ze zleceniodawcą parametrów biznesowych (w tym proponowanych kwantyfikowanych celów i ich mierników) zawartych we wniosku, koniecznych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego z udziałem przedmiotowej dotacji, weryfikowanych podczas kontroli inwestycji przez Instytucję Wdrażającą właściwy program.
 5. zgromadzenie dokumentacji zgodnie z kryteriami formalnymi podanymi we właściwym programie.

 

Doradzamy w fazie realizacji projektów wraz ze stałym monitoringiem dostępności funduszy, na co składają się:
 1. bieżące kontakty z Instytucją Wdrażającą,
 2. konsultacje w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń,
 3. konsultacje w zakresie metod raportowania,
 4. pomoc w zakresie przygotowania wniosku o płatność końcową.

 

  • Dysponując odpowiednim zespołem narzędzi, związanych z monitoringiem prac nad projektem oraz kontrolą jakości projektu, zapewniamy przede wszystkim:
 1. prowadzenie projektu zgodnie z metodami i standardami oraz procedurami obowiązującymi według postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy zawartej między Instytucją Zarządzającą Programem a wykonawcą projektu;
 2. pomoc i doradztwo zespołom prowadzącym projekt w zakresie osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów projektu najwyższej jakości;
 3. przygotowanie i wdrożenie metod kontroli i ograniczania ryzyka nie osiągnięcia produktów i rezultatów projektu;
 4. mierzenie postępu prac oraz ich jakości oraz zapewnienie zgodności wykonywanych zadań z projektem, budżetem projektu oraz harmonogramem
  i innymi dokumentami.

 

 •  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook