Loading…

Oferta

Doradztwo prawne

Oferta

Optymalizacja finansowania

Oferta

Doradztwo strategiczne

Oferta

Zamówienia Publiczne

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EUCP

Pomoc prawna

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EUCP

OPINIE I ANALIZY PRAWNE

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
plenfrdeptes

Działalność

Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje swoje cele poprzez przygotowywanie analiz, ekspertyz i ewaluacji dotyczących rozwoju polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku Unii Europejskiej w tym w szczególności regulacji prawnych dotyczących zarówno krajowych regulacji finansowych, pracowniczych, konkurencyjnych jak i ustawodawstwa Unijnego, w tym także poprzez indywidualne doradztwo dla firm i instytucji. Jako organizacja non profit fundacja różnego rodzaju projekty szkoleniowe, edukacyjne i promocyjne. Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje swoje cele poprzez organizację konferencji szkoleniowo-promocyjnych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i ewaluacji dotyczących polityk publicznych, monitorowania realizacji Narodowej Strategii Spójności, a także poprzez indywidualne doradztwo dla firm i instytucji.

Najważniejsze projekty i przedsięwzięcia, w których uczestniczyła Fundacja EuCP:

Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” – badanie ewaluacyjne dotyczące sześciu najmniej popularnych działań w ramach PO IG przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w listopadzie 2009 roku. Ewaluacja wskazuje, dlaczego potencjalni beneficjenci rzadko korzystają z tych instrumentów wsparcia i rekomenduje odpowiednie zmiany w programie, które powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania.
Uczestnictwo w seminarium „Applying Elements of the European Experience on the Brazilian Regional Policy” zorganizowanym w Brasilii we wrześniu i listopadzie 2009 roku w ramach współpracy pomiędzy Unią Europejską i Brazylią w dziedzinie polityki regionalnej. Prezes Jerzy Kwieciński, jako ekspert z państwa członkowskiego, wziął udział w panelach dyskusyjnych dotyczących rozwoju instytucjonalnego, systemu zarządzania polityką rozwoju i polityki transportowej.
Cykliczna publikacja raportów o stanie wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, projekt realizowany we współpracy z Business Centre Club. Co pół roku publikowany jest raport autorstwa Jerzego Kwiecińskiego, który diagnozuje aktualny stan wdrażania funduszy i potencjalne bariery dla ich skutecznego wykorzystania. Wydaniu raportu towarzyszy każdorazowo spotkanie dla mediów i ekspertów. Jak dotąd ukazały się trzy publikacje, pierwsza we wrześniu 2008 roku.
Konsultacje do raportu „Fundusze UE 2007-2013 a ochrona klimatu” – projekt polegał na współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przy przygotowaniu raportu nt. funduszy europejskich i zmian klimatycznych oraz konferencji na Targach Poznańskich. Współpraca była częścią projektu Eko-Herkules realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego od maja do czerwca 2008 roku.
„Czy zbudujemy autostrady i linie kolejowe?” – konferencja zorganizowana 30 września 2008 roku wspólnie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR poświęcona kwestiom ochrony środowiska w projektach infrastrukturalnych.
„Euroszansa 2008 – Fundusze Strukturalne jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców” VII edycja. Konferencja zorganizowana w Lublinie wspólnie z Lubelskim Klubem Biznesu. Wykonanie usługi konsultacyjnej dla zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych dotyczącej przygotowania przez OLPP projekt pt. „Budowanie/ługowanie podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych w górotworze na terenie gminy Kosakowo”, którego celem jest budowa podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw w kawernach solnych. Projekt ten został wpisany przez MRR na listę indykatywną projektów w ramach PO IiŚ – priorytet X w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Najważniejszym elementem konsultacji była weryfikacja początkowej koncepcji realizacji projektu, wypracowanie nowej koncepcji i wypracowanie alternatywnego pomysłu w stosunku do projektu budowy kawern.
Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dla pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z zakresu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 2007-2013.

 

  •  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook